SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

SKOVBRUG


Ormstrup Gods har ca. 550 ha. skov af vekslende sammensætning. For ca. 10 år siden var skoven overvejende en nåleskov kombineret med en del juletræs- og pyntegrøntsproduktion.

Denne opbygning er igennem de sidste 10 år blevet ændret således at skoven i dag har en væsentlig større andel af løvskovskulturer. Skovbilledet er endvidere blevet suppleret med etablering af adskillige skovenge, hvilket giver et godt supplement som fødemulighed for naturens vildtlevende dyr. Disse lysåbne arealer åbner ligeledes en mulighed for, at publikum kan opleve naturens vildt når de færdes på skovvejene.

Skoven har op igennem 70´erne og 80´erne været drevet meget hårdt og i kombination med et stormfald i 2005, har det betydet, at der i dag ikke er mulighed for store hugster. Derfor produceres der hovedsageligt energi- og celluosetræ fra gennemtynding af yngre nåletræsbevoksninger, samt mindre hugster af løvtræ til brænde mm.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK