SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

JAGT


På godset findes et professionelt jagtvæsen der ledes af herregårdsskytte, Kasper Rabjerg.

Der opdrættes og udsættes fasaner samt plejes en stor bestand af hjortevildt, især kronvildt.
Fra 1. september indtil udgangen af januar drives lejlighedsvis klapjagt på fasaner og hjortejagt på kronvildt som medfører, at skoven kan være lukket for offentligheden. Lukning af skoven vil være annonceret ved ophængning af skilte ved indgangsveje til godset samt på Ormstrup Gods’s hjemmeside. Der gøres opmærksom på at færsel i skoven under jagtafholdelse kan være forbundet med livsfare.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK