SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

LANDBRUG


Landbrugsarealer på Ormstrup Gods omfatter ca. 200 ha. Efter at landbrugsarealer i mange år er blevet dyrker traditionelt med så store marker som muligt blev driften omlagt i 2007. Her opsplittede man de store landbrugsmarker i mindre marklodder. Marklodderne blev delt af læbælter og faunakorridorer, således at den gennemsnitlige markstørrelse i dag ligger på ca. 2,90 ha. Dette betyder, at naturens frit levende vildtbestand tilgodeses og fremmes mest muligt.

Landbrugsarealer dyrkes med forskellige kornsorter som hvede, havre og byg og der tages slet, til græswrap, på de marker, som er udlagt med græs og kløvergræs. Størsteparten af græswrapen bruges til fodring af ejendommen frit levende bestand af klovvildt.

Efter at Ormstrup Gods i mange år havde en stor besætning af malkekvæg blev besætningen i startet af 1980´erne afviklet, således at der i dag ikke er nogen erhvervsmæssig animalskproduktion.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK