SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

De nuværende ejere
 

Efter skiftende ejere blev Ormstrup Gods i 1990 købt af Apoteksassistenternes Pensionskasse, som ejede Godset indtil august 1998, hvor det blev købt af de nuværende ejere Minna og Niels Due Jensen, Bjerringbro.Minna og Niels Due Jensen har siden 1999 totalrenoveret alle bygningerne, og den ca. 1000 tdr. ld. store Ormstrup og Borre skov har siden 1999 gennemgået omfattende omlægning fra nåleskov til løvskov.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK