SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

Den nuværende hovedbygning opføres
 

Efter skiftende ejere solgtes gården i 1865 til August Detlev Friis v.Buchvald. Han opførte i 1867 den nuværende hovedbygning på Ormstrup til erstatning for de daværende gamle bindingsværkslænger. Den nye hovedbygning blev opført på en høj kampestenssokkel af grundmur og med tegltag. Bygningen består af et midterparti med én etage, to endepartier i to etager og under hele huset er der kælder. Gården havde dengang i alt 754 tdr. ld. agerjord, 35 tdr. ld. eng, 26 tdr. ld. sø og et skovareal på ca. 80 tdr. ld.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK