SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

Ormstrup får navneforandring til Friisholt


Ved oprettelsen af grevskabet gav Mogens Friis Ormstrup navneforandring til Friisholt. Han skænkede gården med tilhørende bøndergods til sit ældste barn, datteren Mette Friis, der var gift med etatsråd, amtmand Christoffer Lindenov. Friisholt overgik i 1737 til Hans Rosborg, Haraldslund. Sønnen Hans Thansen Rosborg overtog Friisholt i 1750. Han døde i 1779 og blev begravet i Sahl kirke, som tilhørte godset. Det fortælles, at Hans Rosborgs svigermor, Anna Elisabeth Niim, som boede på Ormstrup, syede en messehagel til Sahl kirke udfra Dronning Anna Sophie Reventlows brudekjole. Anna Sophie var i 1712 blevet gift med kong Frederik den 4. til ”hans venstre hånd”. Hun faldt senere, efter kongens død, i unåde hos hoffet og døde i ensomhed, forvist til Clausholm Slot. I 1799 solgtes Friisholt til Hans Henrik Georg Halling, søn af brigadér Halling til Dronninglund.

Godset får sit navn tilbage

 

I 1888 blev Friisholt ved auktion købt af cand. jur., hofjægermester Hector Estrup, som i 1890 gav gården sit oprindelige navn Ormstrup tilbage og tinglyste det for stedse. I 1907 afhændede hofjægermester Hector Estrup Ormstrup til familien J. Laursen, der stod som ejer indtil 1965.

I 1923 opførte familien Laursen en aftægtsbolig ved landevejen mellem Ans og Sahl for den ældre Jens Laursen. Ejendommen fik navnet Frisholt til minde om de tider, hvor Ormstrup kaldtes Friisholt. Aftægtsboligen Frisholt blev i 1965 købt af Grundfos’ stifter, fabrikant Poul Due Jensen og indrettet til gæstebolig for kunder og forretningsforbindelser. I 1965 afhændedes Ormstrup Gods til gartneriejer Leif Arp Hansen, Espergærde. Han ejede godset indtil 1981, hvor det blev solgt på tvangsauktion.
ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK