SALG
OM ORMSTRUP GODS
BESØGENDE

ADGANGSREGLER
 

I PRIVATE SKOVE MÅ MAN:

  • være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang
  • kun gå på veje og stier - undtaget stier der kun er trampet
  • ikke skære eller klippe noget af træer
  • samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man i forvejen kan nå fra sti
  • kun ride efter nærmere aftale med ejeren
  • cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden
  • holde hunden i snor. Kun i de særlige hundeskove må den løbe frit
  • aldrig grave planter op

Mange typer af arrangementer kræver tilladelse. Spørg derfor hellere skovejeren en gang for meget end en gang for lidt.

LÆS MERE PÅ: Skovforeningens hjemmeside - Naturbeskyttelseslovens § 23

ORMSTRUP GODS A/S • ORMSTRUPVEJ 28 • 8850 BJERRINGBRO • TELEFON 8668 1919 • POST@ORMSTRUPGODS.DK